Entreprenad

Med en organisation bestående av erfarna projektledare, ett team med skickliga hantverkare samt ett brett kontaktnätverk av arkitekter, konstruktörer och andra sakkunniga kan vi leverera en helhetslösning som passar er.

Tack vare våra samarbetspartners kan vi ta oss an såväl större som mindre entreprenader. Antingen som delentreprenad med samordningsansvar eller som totalentreprenad där vi har huvudansvar med planeraring, projektering, gör upphandlingar och styr hela projektet. Givetvis med en tät kontakt med er. 

Vi tar ansvar för och håller samman ert projekt från början till slut.

 

Scroll to Top